Drobní věřitelé zkrachovalé EMTC založili spolek na ochranu svých zájmů

Praha, 2.září 2021 – Poškození věřitelé firem zkrachovalé skupiny EMTC založili spolek s cílem zvrátit vývoj v probíhajícím insolvenčním řízení a dosáhnout uspokojení svých pohledávek. Spolek Koruna bude hájit zájmy stovek drobných dluhopisových věřitelů, kteří investovali své peníze do dluhopisů skupiny Tomáše Bárty nebo jeho projektu on-line výukové aplikace pro děti Lipa land. Spolek zastupuje elitní právník Jan Hrazdira z kanceláře HKDW HOLASEK.

Do Spolku Koruna může vstoupit každý věřitel, který přihlásil svou pohledávku do insolvenčních řízení vedených proti Tomáši Bártovy nebo jedné z firem jeho skupiny. Je otevřen i těm poškozeným věřitelům, kteří kvůli krachu EMTC přišli o podstatnou část svých úspor a nemají tak již prostředky na efektivní obranu svých zájmů a financování právních služeb. Vstup do Spolku je totiž zcela zdarma. Členský příspěvek je třeba uhradit až pokud dojde k alespoň částečnému uspokojení pohledávky. V takovém případě uhradí členové Spolku 1 % z výše jejího uspokojení. Přihlásit se lze přímo stránkách www.spolekkoruna.cz

V čele Spolku stojí advokát Jan Hrazdira, který se dlouhodobě specializuje na insolvenční řízení. Klíčovou roli hrál v ostře sledované insolvenci zkrachovalé loterijní společnosti Sazka, kde úspěšně zastupoval insolvenčního správce Josefa Cupku. Zastupoval také významné korporátní věřitele a banky v insolvencích společností LESS&FOREST, PSJ či ČKD Kutná Hora a působil při restrukturalizaci strojírenské firmy Kovosvit MAS. Je oceňovaným expertem v oblasti řešení obchodních sporů a arbitráží. „Situace se doposud vyvíjí výrazně v neprospěch drobných věřitelů, kteří byli doslova odstaveni na druhou kolej. Budu je bránit a usilovat o spravedlivou insolvenci EMTC“, uvádí Jan Hrazdira.

Pád skupiny EMTC Tomáše Bárty je jednou z největších dluhopisových kauz Česka. EMTC-Czech je obchodní společnost založená Bártou v roce 2003. Do roku 2019 nabízela dluhopisy za účelem financování svých projektů. Jedním z nich byla výuková aplikace pro děti Lipa Land. V září 2020 na její majetek vyhlásil Městský soud v Praze konkurz. Do insolvenčního řízení se přihlásilo 854 věřitelů, jejich pohledávky činí téměř 1,8 miliardy korun. Naprostou většinu z nich pak tvoří právě investoři do dluhopisů. Ti ztratili nad insolvenčním řízením jakýkoliv vliv poté, co se stal předsedou věřitelského výboru Petr Bujnoch a dalšími jeho členy firmy uplatňující pohledávky vzniklé z půjček, které pražský podnikatel Tomáši Bártovi v průběhu let napůjčoval.