Fakta o insolvenci

Jsme stále více přesvědčeni, že insolvenční řízení neprobíhá v zájmu skutečných věřitelů, kterými jsou ošizení majitelé dluhopisů. Jeho dosavadní průběh poškozuje zájmy těchto drobných věřitelů, kteří skutečně přišli o své vlastní peníze. I když se podaří do majetkové podstaty získat jakékoli finanční prostředky, budou na jejich úkor přednostně vyplaceny věřiteli s velmi problematickým postavením – Petru Bujnochovi.

Petr Bujnoch byl dlouholetým obchodním partnerem Tomáše Bárty. Roky financoval jeho dluhopisový experiment se znaky letadla. Podle nezávislé analýzy auditorské společnosti Deloitte mu v letech 2013-2019 napůjčoval 143,5 milionů korun. Ze smluv o zápůjčce zveřejněných v insolvenčním rejstříků je zřejmé, že půjčky byly poskytovány za lichvářských podmínek odpovídajících úroku 180 % ročně. Peníze Bujnoch půjčoval, i když mu muselo být jasné, že je Bárta ve finanční tísni a nebude je schopen splácet. Kvůli abnormálně vysokým smluvním pokutám a úrokům z prodlení se celková suma vyšplhala na částku přesahující 924 milionů korun.

Petr Bujnoch je jediným, kdo na pádu skupiny EMTC vydělal. Díky výše uvedeným problematickým praktikám již dostal zaplaceno více než Bártovi napůjčoval. Analytici Deloitte zjistili, že Tomáš Bárta v průběhu let poslal na Bujnochovy účty částku 86,6 milionů korun. Bárta navíc u soudu opakovaně vypověděl, že dalších více než 100 milionů korun splatil v hotovosti. Část peněz byla navíc vyplácena v době, kdy byl už Bárta v úpadku a mohlo tak dokonce dojít ke krácení majetkové podstaty a poškození práv všech ostatních věřitelů.

Zbylé pohledávky vzniklé z přemrštěných úroků a smluvních pokut ve výši 0,5 % denně následně Bujnoch záměrně rozdělil na menší části a postupně přeprodal společnostem, o nichž jsme přesvědčeni, že je ve skutečnosti skrytě ovládá. Tyto společnosti je pak do insolvenčního řízení přihlásily samostatně. Je neobvyklé a zarážející, že insolvenční správce Brož tyto problematické pohledávky v celkové výši 734 milionů bez dalšího uznal a umožnil tak, aby tzv. “skupina Bujnoch“ ovládla celé řízení.

„Skupinu Bujnoch“ tvoří dle našeho přesvědčení vedle samotného Petra Bujnocha jeho firma Credit One a také účelově založené společnosti B19 s.r.o. a Mníšek pod Brdy 1519 s.r.o. Ty vznikly jen krátce předtím, než na ně byly stamilionové pohledávky převedeny a následně je přihlásily do insolvenčního řízení. S přispěním výše uvedeného abnormálně liberálního přístupu insolvenčního správce pak tato skupina postupně ovládla celý věřitelský výbor a má tak sílu v mnoha ohledech ovlivňovat insolvenci ve svůj prospěch.