Věřitelé EMTC sdružení ve Spolku Koruna požadují kolem 40 milionů korun

Praha, 4. února 2022 – Do spolku založeného poškozenými věřiteli firem zkrachovalé skupiny EMTC požádalo o členství více než 50 věřitelů s prozatím celkovým objemem pohledávek ve výši kolem 40 milionů korun. Drobní věřitelé, kteří investovali své peníze do dluhopisů skupiny podnikatele Tomáše Bárty, postupují společně ve snaze zvrátit vývoj v insolvenčním řízení a dosáhnout uspokojení svých oprávněných pohledávek.

Průběžně se na nás obrací další poškození věřitelé, kteří se hlásí se o svá práva a peníze, na které mají jednoznačně nárok. My proto využijeme všech možných procesních prostředků, abychom hájili jejich legitimní zájmy a narovnali průběh insolvenčního řízení,“ uvádí advokát Jan Hrazdira z kanceláře HKDW HOLASEK, který Spolek Koruna zastupuje.

Do Spolku Koruna může stále vstoupit každý věřitel, který přihlásil svoji pohledávku do insolvenčních řízení vedených proti Tomáši Bártovy nebo některé z firem jeho zkrachovalé skupiny. Je samozřejmě otevřen i těm poškozeným věřitelům, kteří kvůli krachu skupiny EMTC přišli o podstatnou část svých úspor a nemají již prostředky na efektivní obranu svých zájmů a financování právních služeb.

Členství ve Spolku Koruna je totiž zcela zdarma. Členský příspěvek je třeba uhradit až v případě, že dojde k alespoň částečnému uspokojení pohledávky věřitele. V takovém případě uhradí člen 1 % z výše jejího uspokojení.

V čele Spolku stojí advokát Jan Hrazdira, který se dlouhodobě specializuje na insolvenční řízení. Klíčovou roli hrál v ostře sledované insolvenci zkrachovalé loterijní společnosti Sazka, kde úspěšně zastupoval insolvenčního správce Josefa Cupku. Zastupoval také významné korporátní věřitele a banky v insolvencích společností LESS&FOREST, PSJ či ČKD Kutná Hora a působil při restrukturalizaci strojírenské firmy Kovosvit MAS. Je oceňovaným expertem v oblasti řešení obchodních sporů a arbitráží.